Βιογραφικό Σημείωμα
Δραστηριότητες
Συνεργάτες
Φωτογραφίες
Δραστηριότητες
Ψυχοθεραπεία εφήβων, ενηλίκων, ζεύγους, οικογένειας
Συμβουλευτική ατομική - ομαδική, οικογενειακή ψυχοθεραπεία, θεραπεία ζεύγους
Για πληροφορίες και ραντεβού, τηλ. 210 7251398

Ομιλίες σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία

Συντονισμός βιωματικών σεμιναρίων

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ «Ο ρόλος της αυτοεκτίμησης σε καιρούς αλλαγών»
Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013, ώρα: 20:00-21:30 - Είσοδος ελεύθερη
Αλκιμάχου 20-22 (Πλατεία Κάραβελ)

Μάθετε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (Δεκέμβριος 2013 - Ιούνιος 2014)
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα - Είσοδος ελεύθερη
Αλκιμάχου 20-22 (Πλατεία Κάραβελ)

Μάθετε περισσότερα

ΑΝΟΙΓΜΑ
Kέντρο συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας


ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η διερεύνηση των παρακάτω θεμάτων:
Διαχείριση Συγκρούσεων
Δεξιότητες Επικοινωνίας

Μάθετε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
«...μεγαλώνοντας μαζί με τα παιδιά μας...»


Η ομάδα αποτελεί μία πρό(σ)κληση αφενός οι γονείς να χαρούν τη γονεϊκή τους ιδιότητα, και αφετέρου να οδηγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προσωπική τους ανάπτυξη μέσα από την ίδια την ψυχοπνευματική ωρίμανση του παιδιού.

Μάθετε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
«Πιο κοντά σε μένα πιο κοντά στους άλλους»


Η ομάδα απευθύνεται σε ενήλικες και έχει σκοπό: την ευαισθητοποίηση την διερεύνηση την επαφή την αλληλεπίδραση

Μάθετε περισσότερα